ÇÖZÜM PATENT

Marka Tescili

Marka tescili, marka üzerinde her türlü hak iddia ederek mülkiyet hakkının kazanılmasıdır. Markanızı tescilleyerek işletmenizin bilinirliğini güvence altına alıyoruz. Gelişen dünyamızda her türlü hakkınızın hukuki zeminde korunması için bir takım zorunlulukların yerine getirilmesi gereklidir. Marka Tescil işlemleri de oluşturduğunuz markanızın ve ürünlerinizin sınaî hakların tescillerinin yapıldığı işlemlerdir. Marka tescili, marka üzerinde her türlü hak iddia ederek mülkiyet hakkının kazanılmasıdır. Bu mülkiyet haklarından söz etmeden önce marka kavramının anlaşılması gerekmektedir. Marka kavramının hukuki ve patent tescil işlemleri açısından incelenmesi gerekmektedir.
marka-tescili
marka-tescili

Marka Nedir?

Marka kavramının ortaya çıkışı ve kelimenin etimolojik kökeni incelendiği zaman marka kavramını hayvancılık yapan çiftçilerin bulduğu anlaşılmaktadır. Markanın hayvan sürülerinin karışmaması için bir sürünün diğerlerinden farklı olduğunu ve sürülerin birbirine karışmasını önlemek için kullanıldığı damgalama işlemleriyle oluştuğu bilinmektedir. Bu nedenle Marka dendiği zaman bu tarihsel bilgiyle markanın farklılık olduğu anlamı ortaya çıkmaktadır. 

Modern anlamda Marka Nedir? diye sorulduğu zaman farklılıktan başka şeyler söylemek gerekmektedir. Hukuki olarak Marka Nedir diye sorulduğu zaman yasalardaki tanım şu şekildedir: ‘Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.”  556 sayılı KHK md.  5/1 maddesi incelendiği zaman Marka Nedir sorusunu açıkça cevaplanmıştır. Farklılık ve ayırt edilebilirlik Marka Nedir sorunsunun cevabının ana hattını oluşturmaktadır.

Türk Patent Enstitüsüne göre Marka şu şekilde ifade edilmiştir: ‘Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.”

 

Register ® Veya TM Nedir?

TM Üzerinde bulunduğu markanın Ticari marka anlamına geldiğini belirtir, Bir markanın yasal olarak kayıt altına alınmış ama henüz tescil edilmemiş anlamına gelir. ® Registered işareti ise üzerinde kullanıldığı markanın tescil edildiği ve tescilli olduğunu belirtir.

Marka Tescili Nedir?

Marka Tescili dendiği zaman akıllara sadece isim gelmemelidir. Marka; bir firmanın kullanımında olan ve onu diğer bütün firmalardan ayıran her türlü imaj, işaret, sembol ve benzerlerinin toplamıdır. Marka tescili de gerekli hukuki altyapılarla birlikte yukarıda saydığımız ayırt edici özelliklerin koruma altına alınıp başka firmalar tarafından kullanılmasının önüne geçme işlemidir.  Bu işlemin hukuki dayanağı 556 sayılı kanunun 5.maddesinde belirtilmiştir. Maddede açıkça belirtildiği üzere marka tescili, kurulmuş olan bir teşebbüsün hizmetlerinin veya ürettiği mallarının diğer teşebbüslerden ayırt edilmesini sağlayan detayların hepsidir.

 

Kanun maddesi marka ve marka tescilini şu şekilde açıklar: "Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisarı bir hak sağlamaz. İnhisarı hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir." Bu maddelere göre Marka Tescili yapmak isteyenler gerekli evraklar ile birlikte tescil işlemini yaptırabilir. Bu sayede 10 yıl boyunca markasını tescilletmiş olmaktadır. 

 

İşlemle birlikte Marka Tescil Belgesi almaya hak kazanılır. Bu belge 10 yılda bir yenilenmek zorundadır. Bütün bu süreçlerde profesyonel yardım alıp doğru işlemler yapılması marka tescil işlemleri için bir zorunluluktur. Resmi evraklarınızın tescil işlemlerinde eksik veya hatalı olması markanızın tescil işlemlerinin gecikmesine neden olur. Bu nedenle marka tescil işlemlerinizi titizlikle yapmanız gerekmektedir. Marka Tescil işlemleri birkaç açıdan değerlendirilmelidir.  Sınai mülkiyet açısından Marka Tescili sizi yasalar önünde her türlü işlemde hak sahibi yapar. Pazarlama açısından Marka Tescili markanızı taklit ürünlerden ve reklamlardan korur. Marka Tescili yaptırmak marka değeri açısından markanızı gelişen dünya standartlarında güçlendirir.

Marka Tescil Sorgulama
Marka Tescil Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır sorusuna cevap arıyorsanız ilgili içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

İçeriği İncele

Marka Tescili ile Kazanılan Haklar Nelerdir?

 • Marka sahibi, eğer kendi markası ile ilgili farklı bir kişi tarafından kullanıldığına dair bir şüphe duyuyorsa, kullanıldığını görmüşse, marka hakkına tecavüz sebepleri oluşturacak tüm fillerinin tespiti adına delillerin tespiti davası açabilir.
 • Marka sahibi, markası adına haksız bir kullanım oluşturmuş ve marka tecavüzüne girişmiş kişiler adına yapılan fiillerinin yani üretimin, satışın, web sitesinde sergilenmesinin durdurulmasını talep edebilir.
 • Tecavüzün bir an önce giderilmesini istemek ile birlikte aynı zamanda maddi ve manevi zararının tazmini noktasında hukuki olarak talepte bulunabilir.
 • Marka sahibi, hak tecavüzü ile üretilmiş ve kullanılmış eşyalar ile bu ürünlerin ortaya çıkması için kullanılan alet ekipman, araç gereçlere ve kullanılan araçlara el konulmasını talep edebilir.
 • El konulması talep edilen ürünleri, marka sahibi kendi adına verilmesi için talepte bulunabilir.
 • Eğer ki, el konulan ürün, araç gereç, malzemelerin marka sahibine verilmesi adına bir talepte bulunulmamışsa, marka sahibi, bu malzemelerin üzerinde kendi markasının bulunmasından dolayı ekipmanların ve ürünlerin üzerindeki markasının silinmesini isteyebilir. Eğer ki marka silinebilir durumda değilse, marka sahibi bu ekipman ve ürünlerin imhasını talep edebilir.
 • Hak sahibi, markasının kötüye kullanımını kanıtlamış ve gereken işlemler yapılmışsa, alınmış olan mahkeme kararını basın yayın yoluyla, insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için kamuya duyurulmasını talep edebilir.
 • Haksız marka kullanımı, yani marka tecavüzü ile oluşturulmuş mallar, hak ihlali yapanlar tarafından eğer ithalat veya ihracat yapılacak bir ticari işleme konulmuşsa, marka sahibi, bu üretilen taklit ürünleri için gümrük idarelerince el konulmasını talep edebilir.
 • Tüm bu olaylar cereyan ederken, marka sahibi hak ihlali yapan ve marka tecavüzüne yeltenen kişiler adına Cumhuriyet Savcılıkları ‘na başvurarak, “Marka Taklit Suçu” nu işleyenler ADINA şikayette bulunabilir, bu kişiler adına kamu davası açılması için talepte bulunabilir.
ISO Belgesi Almak İstiyorum!
ISO Belgesi ve Çeşitleri ile ilgili Bilgi, Destek ve Başvuruda bulunmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
isobelgesial.com

Marka Tescili Neden Önemlidir?

Kitle iletişim ağlarının yeni boyutlar kazandığı günümüzde milyonlarca marka milyonlarca çeşit reklam yöntemleriyle insanların karşısına çıkmaktadır. Bazı art niyetli kişiler ise bin bir emekle kurulan ve satış rakamları iyi olan marka ve ürünleri farklı yöntemlerle satmaya çalışmaktadır. İşte bu noktada firmaların ve markaların hukuksal zeminde kendilerini korumaları ve bu art niyetli kişilerden zarar görmemeleri için Marka Tescilini yaptırmaları gerekmektedir. Marka Tescili Neden Önemlidir sorusunun kabaca cevabı budur. Soruyu isterseniz detaylı bir şekilde açıklayalım.

 

Marka Tescili Neden Önemlidir?  Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin son derece arttığı günümüzde bütün firmaların mutlaka markalaşma yoluna gitmeleri gerekmektedir. Ticari faaliyetlerine güçlü bir markalaşma süreciyle devam eden firmalar hep ilerlemişlerdir. Alıcılar tescilli bir markayı daha fazla alma eğilimine sahiptirler. Bu sebepler Marka Tescili önemlidir. Şimdide Marka Tecili Neden Önemlidir? Sorusunu birkaç alt başlıkla açıklamaya çalışalım.

 

Eğer Marka Tescili Neden Önemlidir diye soruyorsanız ilk cevap kolay şekilde fark edilebilir olacağınızdır. Marka tescilini yaptıranlar insanlar tarafından kolay fark edilebilir hale gelirler.  Bir logo ya da tek bir slogan markanızı özetleyebilir.

 

Marka Tescili Neden Önemlidir? Sorusunun bir diğer cevabı ise verilen hizmetlerle ve marka algınızla müşterilerle daha kolay iletişim kuruluyor olmasıdır.  Marka Tescili neden önemlidir sorusuna verilebilecek önemli cevaplardan bir tanesi de marka tescilinin marka değerini arttırmasıdır.   Marka Tescili markanızın farklılıklarını ortaya koyduğu için önemlidir. Bu sayede markanız özgün kılınacaktır. Özellikle devlet teşviklerinden yararlanmak istiyorsanız markanızın tescilli olması gerekmektedir.

 

Marka tescili Neden Önemlidir sorusunun bir diğer cevabı da bu şekildedir. Devler teşviklerinde karşımıza iki husus çıkmaktadır. Bunlardan biri marka tescili ve kalite belgelerinin olup olmadığıdır. Bu ikisi birbirine bağlı işlemlerdir. Bu süreçlerin en başında kalite belgesi almadan ve teşvik programlarından yararlanmadan önce markanızın tescilli olup olmadığına bakılmaktadır. Pazarlama satış ve reklam aşamalarında sınai haklar hususunda ve marka değeri açısından marka tescili önemli ve yapılması zorunlu bir gerekliliktir.

Bilge ve Destek
Marka Tescili ile ilgili Bilgi ve Destek almak için hemen bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
+90 212 320 77 13

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bütün resmi işlemlerde olduğu gibi marka tescil başvuru işlemi de ciddi bir şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi gereken işlemlerdir. Bu işlem farklı süreçlerden oluşmaktadır. Marka tescil başvurusu yapılmadan önce marka araştırmasının mutlaka yapılmış olması gerekmektedir. Bu adım marka tescil başvuru işleminden önceki aşamadır. Marka tescil başvurusu yapılmadan önce aynı ya da benzer isimlerde marka olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Yapılan araştırma neticesinde aynı isimli bir marka olmadığı görülünce marka tescil başvurusu yapılır. Araştırma yapılırken dikkat edilecek en önemli husus marka araştırmasının marka sınıfları içerisinde yapılıyor olmasıdır. Marka araştırmasının ardından marka tescil başvurusu yapılır.

 

Marka tescil başvurusu yapılırken Türk Patent ve Marka Kurumu’nun istediği bazı evrakların bilgisayar ortamında olması gerekmektedir. Başvuru online şekilde sisteme eksiksiz bir şekilde yüklenecektir. Evrakların Türk Patent ve Marka Kurumunun sistemine yüklenmesinin ardından kurum başvuruyu incelemeye alır. Marka tescil başvurusu yapan şirketin bu aşamada beklemesi gerekmektedir. Marka tescil başvurusu önce şekil incelemesinden geçer. Ardından başvuru benzerlik incelemesine alınır. Marka tescil başvurusunu yapan şirket markası iki aşamalı incelemenin ardından onay alırsa resmi marka bülteninde yayımlanır. Fakat süreç henüz bitmiş sayılmaz. Marka tescil başvurusun ardından yayımlanan marka bültenine karşı itirazların olabileceği unutulmamalıdır. Eğer bir itiraz gelmezse marka tescil başvurusu ikinci aşamaya geçerek marka tescil aşaması gerçekleşir. Burada yapılması gereken kurumun belirlediği harç miktarının yatırılmasıdır. Harç yatırıldıktan sonra marka tescil başvurusu başarılı bir şekilde tamamlanmış olur. Kurum tarafından şirket veya firmaya marka tescil belgesi verilerek marka sicile kaydedilir. Bu süreçte başvuruyu yapacak olan firma yetkilisinin bilgileri önem arz eder. Herhangi bir evrak eksikliği marka tescil başvurusunun geçersiz olmasına neden olduğu gibi marka tescil işlemlerinizin de aksamasına neden olabilir.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescili almak için bazı evraklar gerekmektedir. Marka tescil başvurusu sırasında Türk Patent ve Marka Kurumu bazı belgeler talep etmektedir. Öncelikle marka tescil başvurusunu şahıslar veya şirketler yani gerçek ve tüzel kişiler yapabilir.

 

Marka tescili almak için yapılacak bu başvuru türlerine göre istenilen evraklarda farklılık göstermektedir. Belgelerin kuruma eksiksiz ve tam sunulması zorunludur. Akis durumda olumsuz bir geri dönüş veya sürecin uzaması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Marka tescil başvurusu için ilk önce Türk Patent Kurumunun başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır. Bu evraklar içerisinde marka tescili alınmak istenilen mal ya da hizmetlerin listesi olmalıdır. Marka tescili almak için gerekli olan bir diğer evrak ise eğer ortaklık durumu varsa bunu gösteren ortaklık şartnamesi de istenilen evraklar arasındadır. Marka tescil başvuru harcının yatırıldığını gösteren dekont bir diğer evrak olarak karşımıza çıkar. Marka tescili alınırken rüçhan hakkı talebi varsa rüçhan hakkı talep harcının yatırıldığını gösterir dekontta istenilen belgeler arasına girer. Marka tescil işlemi yapılırken ve patent alınırken marka isminde Latin harflerinin dışında harfler kullanılmışsa bu harflerin karşılığını gösteren resmî belgeye de ihtiyaç olacaktır. Şahıs veya kişi başvurusu olması durumunda aşağıdaki listeye göre evraklar istenecektir.

 

Kişisel başvurular için,

Kimlik fotokopisi, Başvuru Formu, İletişim bilgileri, Varsa şahsı temsil eden logo, işaret vb. unsurları içeren belge, Vekaletname (Noter onayı gerekli değildir), Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontunu gösterir belge

 

Şirket başvuruları için:

Vergi levhası fotokopisi, Şirketin imza sirküleri fotokopisi, Faaliyet belgesi, Varsa şirketi temsil eden logo, işaret vb. unsurlar, Vekaletname (Noter onayı gerekli değildir), Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu

Marka Tescil Sınıfları
Marka Tescil Sınıfları Nelerdir sorusuna cevap arıyorsanız ilgili içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

İçeriği İncele

Marka Tescil Zorunlu Mu?

Marka tescili genel olarak kanunlarda yapılması zorunlu değildir. Ancak bir kısım ülkeler ithalat için marka tescili talep etmektedirler. Ürettiğiniz ürün veya hizmetin bir başkası tarafından kullanılmasının ve ticari değerlerinize ortak olması karşısında haklarınızı kullanabilmeniz için marka tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.

 

Marka Tescili Süresi Ne Kadardır?

Marka tescil işlemlerinin iki farkı statüde gerçekleşen süresi vardır. Bunlardan biri marka tescil işlemlerinin başvuru süresi diğer, ise tescilli markanızın ne kadar süre ile tescillenebileceği ile ilgili sürelerdir. Maka tescil başvurusu sırasında bütün evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanıp Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılmasının ardından başlayan süreç gerekli onaylardan sonra markanızın bültene çıkmasıyla ikinci aşamaya geçer. Marka tescili için gerekli olan ve 3 ay sürecek olan bu işlemde itiraz olup olmadığına bakılır. İtiraz olmaması halinde marka tescil belgesi hazırlanarak başvuru sahibine gönderilir. Ortalama itiraz olmadığı taktirde başvuru sırası ve önceliğine göre gerçekleştirilen bu işlem bir yıla kadar uzayabilir.

 

Marka bülteninde yayımlama işlemine kadar inceleme işlemleri safhasında başvuru evraklarının eksiksiz olması sürenin kısalması açısından önemlidir. Marka tescil belgesinin alınmasının ardından markanız 10 yıl boyunca tescillenmiş olur. 10 yılda bir marka tescil işlemini gerçekleştirmek zorundasınızdır. 10 yılın sonunda sona eren tescil belgesini yenilenmesi için tescil süresinin bitiminin ardından 6 ay içerisinde yenileme başvurusu yapılması gerekmektedir. Yenileme başvurusu sicile kaydedilir ve tekrar yayımlanır. 6 aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz olur. Bu süreyi kaçırmamak ve tescil yenileme işlemini mutlaka zamanında yapmanız gerekmektedir.

Marka Tescili Ücreti Ne Kadardır?

Marka tescili işlemleri yapılırken belirli ücretler talep edilmektedir. Özelikle Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi evraklar içerisinde istediği bazı dekontlar bu istenilen ödemeler ile ilgilidir. Burada tescil işlemi sırasında yapılacak olan başvurunun niteliği önem arz etmektedir. Marka tescil ücreti ne kadardır sorununu 2022 yılı itibariyle cevaplayacak olursak yapılacak olan işlemlerin listesi aşağıdaki gibidir. Bu liste Türk Patent ve Marka Kurumunun resmi internet sitesinden alınmıştır:

Hesap Kodları / Hizmetin Türü / 2022 İşlem Ücretleri (TL)

2.01.01
 • Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti
 • 380 TL
2.01.02
 • Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti
 • 380 TL
2.01.03
 • Marka Tescil Ücreti
 • 1.020 TL
2.01.04
 • Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti
 • 390 TL
2.01.05
 • Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti
 • 390 TL
2.01.06
 • Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti
 • 905 TL
2.01.07
 • Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti
 • 930 TL
2.01.08
 • Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti
 • 905
2.01.09
 • Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti
 • 1.330
2.01.10
 • Rehin İşlemi Kayıt Ücreti
 • 905
2.01.14
 • Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti
 • 420
2.01.15
 • Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti
 • 265
2.01.16
 • Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti
 • 420
2.01.17
 • Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti
 • 250
2.01.18
 • Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti
 • 60
2.01.19
 • Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti
 • 600
2.01.20
 • Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti
 • 350
2.01.21
 • Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti
 • 350
2.01.22
 • Marka Başvurusu Bölünme Ücreti
 • 890
2.01.23
 • Marka Yenileme Ücreti
 • 1.280
2.01.24
 • Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti
 • 2.505
2.01.25
 • Marka Kısmi Yenileme Ücreti
 • 1.280
2.01.26
 • Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti
 • 2.505
2.01.27
 • Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti
 • 7.520