DOĞRU HAMLE ÇÖZÜM
GETİRİR

Çözüm Patent; sınaî hakların tescil edilerek korunması, takip
edilmesi ve bu alandaki hukuksal problemlerin çözümlenmesi
gibi hususları kapsayan hizmet çerçevesi ile 2003 yılından bu
yana hizmet vermektedir.

Bir ticaret malını tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan, o malın simgesi olan, resim ya da harften oluşan özel im.

Patent, buluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3. kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan sistem olup, bu sistemin sonunda elde edilen belgeye de patent belgesi denir.

Patentlenebilirlik kriterlerinden Yenilik ve Sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini sağlayan Dünya’da ve Türkiye’de 10 yıllık koruma sağlayan sistemdir.

...

Barkod Genel Sınai Haklar