ÇÖZÜM PATENT

Coğrafi İşaret Tescili

Coğrafi İşaret tescili kısaca, bir ürünün belirli bir coğrafi bölgede üretildiği, işlendiği veya işlenmeye hazırlandığının tanımlanması işlemine denir. Coğrafi işaretli ürünler, belirli bir bölgede üretilen veya işlenen ürünlere özgü bir kalite, özellik veya tarihi değer taşıdıklarına inanılır. Coğrafi işaret tescili, ürünlerin kalitesinin ve orijinin doğrulanmasını ve bu ürünlerin diğer benzer ürünlere göre ayrıcalıklı bir pozisyona sahip olmasını sağlar.
cografi-isaret-tescili
cografi-isaret-tescili

Coğrafi İşaret Nedir?

Birkaç özellik bakımından köken itibariyle bulunduğu coğrafya ile özdeşleşmiş olan ürünü gösteren işarete coğrafi işaret denir. 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanununun 34 üncü maddesi coğrafi işaret kavramını açıkça belirtmiştir. Bir ürünü müdavililerinden ayıran en temel özellik ait olduğu coğrafya olarak karşımıza çıkıyorsa bu ürünlerin yasal olarak yöresel olduğunu kanıtlamak için coğrafi işaretler kullanılır. Son yıllarda birçok ürün coğrafi işaret alarak coğrafi işaret tescil belgesi ile birlikte satışa sunulmaktadır.  Coğrafi işaret ile birlikte bilmemiz gerek iki unsur daha vardır. Bunlar: ‘Menşe adı ve Mahreç işareti ‘.

 

Menşe Adı: Ürünün bütününün ya da ürünü ön plana çıkaran esas niteliklerinin coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlara bağlıysa buna menşe denir Bu tür ürünlerin üretimi, işlenmesi ve diğer bütün üretim işlemleri belirlenen coğrafi sınırlar içerisinde yapılması gerekmektedir.

 

Mahreç işareti: Coğrafi alanıyla özdeşleşmiş olan ürünün üretim ve işleme ya da diğer işlemlerden en az birinin belirlenen coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleştirilmesidir. Bazı üretim işlemleri yöre dışında gerçekleştirilebilir.

 

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere “mahreç işareti” denir. Hammaddesi veya üretim, işleme aşamalarından bir tanesi yörede gerçekleşen bir ürün mahreç işareti olarak tescillendiğinde diğer üretim ve işleme aşamaları kaynaklandığı yöre dışında da gerçekleştirilebilir. Bunların dışında ortaya çıkan diğer bir kavram ise Menşe ve mahreç kapsamı dışında kalan ürünlerdir.  Bu ürünler en az otuz yıl süreyle aynı ad ile anılıyor olmalıdır. Üretimde de 30 yıl süreyle aynı yöntemle ve hammaddeyle üretilmiş olmalıdır. 

 

Bir ürünün coğrafi işaret alabilmesi için coğrafi sınırlarının çizilmiş olası gerekmektedir. Ürünün bu coğrafi sınırlara ait doğal ve beşeri unsurların bileşiminden meydana gelmiş olması gerekmektedir. Ürünün karakteristik özelliği ile yörenin ilişkili olması gerekmektedir.

Endüstriyel Tasarım Tescili
Endüstriyel Tasarım Tescili ve süreçleri ile ilgili bilgi almak için içeriğimizi okuyarak bilgi alabilirsiniz.

İçeriği İncele

Coğrafi İşaret Tescili Nedir?

6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanununun 34 üncü maddesi gereğince birkaç özellik bakımından köken itibariyle bulunduğu coğrafya ile özdeşleşmiş olan ürünü gösteren işareti gösterir belgeyi almaya Coğrafi işaret tescili denir. İlgili yasa gereği Coğrafi İşaret Tescili Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla yapılmaktadır. Bu sayede coğrafi işaret tescili ile birlikte ürünlerin ve üreticilerinin birtakım kanuni hakları koruma altına alınmaktadır. Bu sayede tescili gerçekleştirilen ürün ve coğrafi adın ticari amaçla kullanımı ve bu ürünün ününden haksız bir şekilde yararlanılmasını engeller. Üretilen ürünün coğrafi tescil belgesi alması ürünün değerini arttırır.

 

Coğrafi işaret tescili Tür Patent ve Marka Kurumu tarafından ilgili yasayla belirtilen usullere göre yapılmaktadır. Başvuru sırasında istenilen belgeler şu şekildedir:

 

Başvuru formu, Talebin coğrafi menşe ya da mahreç işaretlerinden hangisini kapsadığına dair açıklama,  Değerlendirmeye alınacak başvurunun uygunluğunu kanıtlayan belgeler, Ürünün tanımı ve üretim yöntemi hakkında kanıt niteliği taşıyan belge ve bilgiler, Coğrafi alan hakkında detaylı bilgi, Ürün ve üretim yöntemlerinin coğrafi alan ile ilişkisini açıkça ortaya koyan belge ve bilgiler, Ürünün söz konusu bölgede üretimi ile ilgili tarihsel süreci açıklayan dokümanlar, Denetim süreçleri ile ilgili taahhütnameler ve denetleme kriterleri, Coğrafi işaretin kullanım şeklini belirleyen sembol, etiket ve ambalaj benzeri dokümanlar.

Bilge ve Destek
Coğrafi İşaret Tescili ile ilgili Bilgi ve Destek almak için hemen bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

+90 212 320 77 13

Coğrafi işaret Tescili Verilen Ürünler Nelerdir?

Birkaç kategoride tescillenen ürünler coğrafi tescil kapsamına girmektedir. El sanatları, tarım ürünleri, Gıda çeşitleri, Hayvan ırkı, Doğaltaş ve madenler tescil işlemlerinin gerçekleştirildiği kategorilerdir. Örneğin Bursa bıçağı el sanatları kategorisinde coğrafi işaret almış ürünlerdendir. Kars balı ise tarım ürünleri kategorisinde tescillenmiş ürünlerdendir. Antep baklavası gıda ile ilgili tescil işlemi yapılmış ürünken Sivas kangalı hayvan kategorisinde tescillenmiştir. Erzurum oltu taşı ise madenler kategorisinde tescillenen coğrafi ürünlerdendir.

ISO Belgesi Almak İstiyorum!
ISO Belgesi ve Çeşitleri ile ilgili Bilgi, Destek ve Başvuruda bulunmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
isobelgesial.com