ÇÖZÜM PATENT

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

  • Ürün veya buluşun tanımlanması: Başvuru yapılacak ürün veya buluşun açık ve detaylı bir şekilde tanımlanması gerekir.
  • Açıklama hazırlama: Ürün veya buluşun nasıl çalıştığı, hangi problemi çözdüğü ve benzeri ürünlerle farkı hakkında ayrıntılı bir açıklama yazılması gerekir.
  • Patent araştırması: Başvurulan ürün veya buluşun benzeri ürünlerle karşılaştırılması ve mevcut patentlerin incelenmesi gerekir.
  • Başvuru formlarının doldurulması: Ulusal veya uluslararası patent ofislerinde bulunan başvuru formları doldurulması gerekir.
  • Gerekli belgelerin hazırlanması: Başvuruya ilişkin resim, şematik, diagram vb. gerekli belgeler hazırlanmalıdır.
  • Başvuru ücretinin ödenmesi: Başvuru için gerekli ücret, patent ofisine ödenmelidir.
  • Başvurunun incelenmesi: Başvuru, patent ofisinin patent uzmanları tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

Patent Başvurusu aşama ve süreçleri hakkında bilgi almak için uzman ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

patent-basvurusu
patent-basvurusu

Patent Nedir?

Marka tescili ile karıştırılan bir kavram olarak karşımıza çıkan patent kavramı marka tescilinden çok farklı bir kavramdır. Patent kavramı dendiği zaman akla ilk olarak ortada yeni bir buluşun olduğu unutulmamalıdır. Patent her hangi bir alanda yeni bir buluş icat ettiğini kanıtlamak isteyen ve buluşunun kendisine ait olduğunu belgeleyerek tüm kullanım haklarını hukuki olarak koruma altına almak isteyen herkesin başvurması gereken resmi bir işlemdir. Sözlük anlamına bakıldığı zaman patent Latince kökenlidir. Latince patere kelimesinden türeyen patent kelimesinin kökenindeki anlamı açık olmaktır. Zamanla günümüzdeki anlamına evirilen patent kelimesinin karşılığı hukuki anlamdaki karşılığıdır.

Marka Tescili
Marka Tescili ve süreçleri ile ilgili bilgi almak için içeriğimizi okuyarak bilgi alabilirsiniz.
İçeriği İncele

Patent Tescili Nedir?

Patent kavramını öğrendik. Şimdi patentin nasıl alındığına bakmadan önce patent tescillini öğrenmemiz gerekmektedir. Patent tescili nedir? Ve patent tescil şartları nelerdir? Gibi soruların cevaplarını vermek gerekir.

 

Patent tescili bir buluşun tüm hakların koruma altına alınmasıdır. Tescil işlemi ile birlikte buluşun başkaları tarafından kullanılması, çoğaltılması, pazarlanması, satılması ve benzeri durumların engellenmesi sağlanır. Patent tescili buluşun sahibine ait olduğunu belgeleyen hukuki bir korumadır. Bu sayede buluş sahibinin izni olmadan ikinci şahıslar herhangi bir işlem yapamaz yaptığı taktirde hukuki zeminde her türlü yaptırıma uğrarlar.  Fakat bir hususu belirtmekte fayda var. Patent tescili birçok kişi tarafından marka tescili ile karıştırılmaktadır. Patent yeni bir icat veya bulul ve onun kullanımdaki hakları ile ilgilidir. Marka tescili ise bir firmanın veya ürünün markalaşma yolundaki atacağı tescil işlemidir.  Patent tescil işlemleri 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet kanununun 82. Maddesi ve devamında açıkça belirtilmiştir. Bir buluşun meydana gelmesinin hemen ardından patent tescil işlemlerinin yapılması önemlidir. Aksi takdirde sizden önce davranan biri tescil işlemi yaparsa bütün hukuki haklar başvuru sahibine geçmiş olacaktır.

 

Patent Tescili İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Patent tescili için bir takım şartlar gerekmektedir. Bunlar:

Yenilik Şartı: İlgili kanun ve kanun ile birlikte çıkarılan mevzuat hükümlerine göre bir buluşun yeni kabul edilebilmesi için tekniğinin daha önce duyurulmamış ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

Uygulanabilirlik Şartı: Buluşun özellikle sanayide uygulanabilir nitelikte ve imalatının yapılacak özellikte olması gerekmektedir. Bu nedenle prototip üretimleri ve üretimde karşılaşılabilecek tüm aksaklıkların çözümlenmiş olması gerekmektedir.

Buluş: Önemli diğer bir şart ise buluşun geliştirme yöntemlerinin bilinmesi gerekmektedir. İleriye dönük olarak zamanla buluşun geliştirilebilir niteliklere sahip olması istenmektedir.

 

Buluşun geliştirme yöntemlerinin bilinmemesi, kullanılan teknik bilgilerin zaman ve emek ile geliştirilebilir nitelikte olması halinde bu şart sağlanmış olur. Buluş olarak nitelendirilemeyen hususlar patent tescil işlemine alınmaz.  Örneğin bilgisayar programı buluş değildir. Yazılı eserler patent tescil işlemine tabi değildir. Keşifler buluş olarak nitelendirilemediği için patent tescil işlemi uygulanamaz.

Patent Tescil Sorgulama
Patent Tescil Sorgulama Nasıl Yapılır sorusuna cevap arıyorsanız ilgili içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

İçeriği İncele

Patent Başvurusu Çeşitleri

Patent başvurusu uluslararası ve ulusal patent başvurusu olarak iki grupta ele alınması gereken bir başvuru çeşididir. Her iki başvuru sürecinde de ortada bir buluşun varlığından söz etmek gerekmektedir.

 

Ulusal Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yeni bir icat, farklı bir buluş ortaya çıkaran kurum veya kuruluşların aklına ilk gelen soru, buluşun çalınma yâda başkaları tarafından kendilerine ait olunduğunun belirtilmesi korkusu olmuştur.  Bütün bu endişelerden kurtulmanın tek bir yolu vardır. Buluşunuz ile ilgili patent başvurusu yapmak. Patent almak için buluşu yapan kişi ya da şirketin olması gerekmektedir.  Patent başvurusu sürecinde istenilen evrakların eksiksiz doldurulması zorunluluktur. Evrakların tek soysa olarak Türk Patent ve Marka kurumuna teslim edilmesi gerekmektedir. Patent başvurusu yapılacak olan buluşun alanında uzman bir kişi tarafından patent başvurusu yapması önemlidir.  Başvuru süreci resmi başvuru kanallarıyla yapılan başvuru ile birlikte başlamaktadır. Süreç buluşun türüne ve başvuru yapılan patent çeşidine göre değişkenlik gösterir. Bu süreç ulusal patent başvuru süreci ile ilgilidir. Birde uluslar arası patent başvuru süreci vardır.

 

Uluslararası Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent başvurusu hangi ülkeye yapıldıysa hukuki anlamda o ülkede buluş ile ilgili koruma sağlamaktadır. Diğer ülkelerde de koruma sağlanmasını isteyen buluş sahipleri ilgili ülke mevzuatlarına göre ayrı ayrı patent başvurusu yapılabilir. Fakat bu süreç uzun ve maliyet açısından oldukça zahmetli bir başvuru çeşididir. Bu zahmetli başvuru sürecini kısaltmanın ve maliyeti azaltmanın bir başka yolu vardır. Uluslararası patent başvurusunu Patent İş birliği Anlaşması çerçevesinde yapabilirsiniz. Bireysel olarak 12 ay olan rüçhan süresi 30 aya kadar uzatılabilen başvuru çeşididir. Tüm dünyada buluşunuza belirtilen sürelerde koruma sağlar. Bunun dışında Avrupa, Avrasya ve Arap ülkelerini ayrı ayrı kapsayan farklı uluslararası patent başvuruları da yapılabilmektedir.

ISO Belgesi Almak İstiyorum!
ISO Belgesi ve Çeşitleri ile ilgili Bilgi, Destek ve Başvuruda bulunmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
isobelgesial.com

Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden gerçekleştirilen patent başvurusu sırasında birtakım evraklar istenmektedir. Bunların en başında patent başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren dekont gelir. İstenilen belgelerin bir dosyaya belli bir sıra ile konulması istenmektedir. İlk başta patent başvuru formu olacaktır. Başvuru formunun ardından buluşu anlatan ve buluş ile ilgili bilgiler veren kısa öz bir özet yazısı. Hemen ardından ise patent başvuru dosyasına buluşa dair tarifname konulmalıdır. Tarifnamede bazı hususlara dikkat edilmelidir.

 

Buluş ile ilgili detaylı bilgiler verilirken buluşun benzerlerinden farkı mutlaka belirtilmelidir. Parçalar detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Buluşun çalışma şekli ayrıntılı anlatılmalıdır. Tarifnamenin ardından buluşun teknik resimleri dosyaya eklenmelidir.  Buluşa ve parçalarına ait siyah beyaz teknik resimler dosyaya eklenmelidir. Daha sonra ise istemler yani buluşun hangi özelliklerin koruma altına alınacağı yani patentleşeceği tek tek açıklanmalıdır. Eğer patent hakkınızı birine verecekseniz bunu gösterir noter onaylı vekâletnamenin de dosyanıza eklenmesi gerekmektedir. Bütün bu istenilen belgelerin eksiksiz tamamlanmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna resmi başvuru yapılıp süreç başlatılmış olacaktır. Burada önemli olan başvuru evraklarında istenilenlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

 

Patent başvurularının nihai sonuçları ise değişkenlik gösterir. Sürenin kısa veya uzun olması buluşun içerikleri ile ilgilidir. Buluşun türü ve içeriğine göre haftalar süren patent süreçlerinin yanı sıra yıllarca süren patent başvuruları da olabilir.  Patent süreci marka tescil sürecinden farklıdır. Çünkü bir buluşun bütün kullanım haklarının birine verilmesi detaylı araştırmalar gerektiren ciddi bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.