– GENEL BİLGİ (PATENT VE PATENT BELGESİ)

Patent, buluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3. kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan sistem olup, bu sistemin sonunda elde edilen belgeye de patent belgesi denir.

Patent kelimesinin kökeni latince “patere” fiilinden gelmekte ve “açık olma”, “ulaşılabilir olma” anlamını taşımaktadır

Bir diğer tanımlama ile patent: bir buluş için, buluş sahibine devlet tarafından verilen, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesi, kullanması veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkını veren belgedir.

Buluş sahibinin buluşunu kamuya sunması karşılığında kazandığı tekel hakkıdır.

Bir buluşun patent olarak tescil edilebilmesi için 3 patentlenebilirlik kriterini taşıması gerekmektedir. Bunlar

  1. Yenilik
  2. Buluş basamağı
  3. Sanayiye uygulanabilir olmadır.

Patentlerde koruma süresi 20 yıldır.

– PATENT TESCİLİ & DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Öncelikli olarak patent tescilinde en önemli olan nokta doğru vekil ile çalışmaktır. Vekili seçerken vekilin yetkinliğini, patent mühendislerinin tecrübesini ve uzmanlık alanlarını sorgulamalısınız.
 

– TESCİL SÜREÇLERİ

Temel olarak patent tescil süreçleri 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu süreç aşamaları;

  • Başvuru
  • Şekli İnceleme
  • Araştırma raporunun düzenlenmesi ve Yayını
  • İnceleme raporunun düzenlenmesi
  • Belge kararı aşamalarıdır.

– YURT DIŞI PATENT TESCİL İŞLEMLERİ

Tescili alınmış patentler sadece tescil edildikleri sınırlar içinde koruma sağladığından bahsetmiştik. Patent tescili oldukça maliyetli bir süreç olduğundan belirli anlaşmalarla buluşçuların teşvik edilmesi için tescil süreçlerini daha ucuz daha hızlı yapılmalarını sağlamak amacıyla ülkeler arasında belirli anlaşmalar ile bölgesel sistemler kurulmuştur.

PCT(Patent İşbirliği Anlaşması)

PCT sistemi bir belgelendirme sistemi olmayıp araştırma ve inceleme sistemidir. Bu sistem ile başvuru yapılacak birden fazla ülkede araştırma, inceleme ücretlerinin ayrı ayrı ödenmesini ortadan kaldırarak tek bir rapor ile birden fazla ülkeye başvuru yapma hakkı sağlamaktadır.

PCT sistemine üye 152 ülke vardır.

EPC(Avrupa Patent Sözleşmesi)

Avrupa birliğine üye ve birliğe üye olmayıp Türkiye gibi özel anlaşmalar ile EPC’ ye üye olan 38 ülke vardır. EPC sistemi bir belgelendirme sistemi olup, belge kararı EPO tarafından verilmektedir.

Yukarıdaki sistemlere ek olarak, 

OAPI Afrika ülkelerinde toplu başvuru olanağı sağlayan Afrika Fikri Mülkiyet Örgüt,

ARIPO Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü,

EAPO Avrasya Patent Örgütü gibi birliklere başvuru yapılabileceği gibi ülkelere tek tek bireysel başvuru olanağı da sunmaktadır.