– MARKA NEDİR?

Bir ticaret malını tanıtmaya, benzerlerinden ayırmaya yarayan, o malın simgesi olan, resim ya da harften oluşan özel im.

– Register ® VEYA TM

TM Üzerinde bulunduğu markanın Ticari marka anlamına geldiğini belirtir, Bir markanın yasal olarak kayıt altına alınmış ama henüz tescil edilmemiş anlamına gelir. ® Registered işareti ise üzerinde kullanıldığı markanın tescil edildiği ve tescilli olduğunu belirtir.

– MARKA TESCİLİ İLE KAZANILAN HAKLARINIZ

    Marka sahibi, eğer kendi markası ile ilgili farklı bir kişi tarafından kullanıldığına dair bir şüphe duyuyorsa, kullanıldığını görmüşse, marka hakkına tecavüz sebepleri oluşturacak tüm fillerinin tespiti adına delillerin tespiti davası açabilir.

    Marka sahibi, markası adına haksız bir kullanım oluşturmuş ve marka tecavüzüne girişmiş kişiler adına yapılan fiillerinin yani üretimin, satışın, web sitesinde sergilenmesinin durdurulmasını talep edebilir.

    Tecavüzün bir an önce giderilmesini istemek ile birlikte aynı zamanda maddi ve manevi zararının tazmini noktasında hukuki olarak talepte bulunabilir.

    Marka sahibi, hak tecavüzü ile üretilmiş ve kullanılmış eşyalar ile bu ürünlerin ortaya çıkması için kullanılan alet ekipman, araç gereçlere ve kullanılan araçlara el konulmasını talep edebilir.

    El konulması talep edilen ürünleri, marka sahibi kendi adına verilmesi için talepte bulunabilir.

    Eğer ki, el konulan ürün, araç gereç, malzemelerin marka sahibine verilmesi adına bir talepte bulunulmamışsa, marka sahibi, bu malzemelerin üzerinde kendi markasının bulunmasından dolayı ekipmanların ve ürünlerin üzerindeki markasının silinmesini isteyebilir. Eğer ki marka silinebilir durumda değilse, marka sahibi bu ekipman ve ürünlerin imhasını talep edebilir.

    Hak sahibi, markasının kötüye kullanımını kanıtlamış ve gereken işlemler yapılmışsa, alınmış olan mahkeme kararını basın yayın yoluyla, insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için kamuya duyurulmasını talep edebilir.

    Haksız marka kullanımı, yani marka tecavüzü ile oluşturulmuş mallar, hak ihlali yapanlar tarafından eğer ithalat veya ihracat yapılacak bir ticari işleme konulmuşsa, marka sahibi, bu üretilen taklit ürünleri için gümrük idarelerince el konulmasını talep edebilir.

    Tüm bu olaylar cereyan ederken, marka sahibi hak ihlali yapan ve marka tecavüzüne yeltenen kişiler adına Cumhuriyet Savcılıkları ‘na başvurarak, “Marka Taklit Suçu” nu işleyenler ADINA şikayette bulunabilir, bu kişiler adına kamu davası açılması için talepte bulunabilir.

– MARKA TESCİL ZORUNLU MU?

Marka tescili genel olarak kanunlarda yapılması zorunlu değildir. Ancak bir kısım ülkeler ithalat için marka tescili talep etmektedirler.  

Ürettiğiniz ürün veya hizmetin bir başkası tarafından kullanılmasının ve ticari değerlerinize ortak olması karşısında haklarınızı kullanabilmeniz için marka tescilinin yapılmış olması gerekmektedir.

– İTHALAT VE İHRACATÇILAR DİKKAT

Yurtdışından getirdiğiniz ve/veya yurtdışına gönderdiğiniz ürünün ithalat yaptığınız veya ihracat yaptığınız ülkelerde başkaları adına tescilli olması durumunda gümrüklerde o mallara el konulması ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenler ithalat ve/veya ihracat öncesi markanızı ilgili ülkelerde tescil etmelisiniz.

– MARKA TESCİL NE KADAR SÜRMEKTE?

Marka tescil süreçleri 6769 sayılı SMK ile ülkemizde oldukça kısalmış olup 6 ay gibi kısa sürede tescile bağlanabilmektedir. Yurtdışı tescilinde ise başvuru yapılan ülkenin kendi yasal mevzuatlarına göre süreçler devam etmektedir. Yurtdışı marka tescil işlemlerinde süreler 5-12 ay Madrid protokolü kapsamında yapılan başvurular ise maksimum 18 ayda tescile bağlanmaktadır.