Çözüm Patent İstanbul > FAYDALI MODEL

FAYDALI MODEL

Patentlenebilirlik kriterlerinden Yenilik ve Sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini sağlayan Dünya’da ve Türkiye’de 10 yıllık koruma sağlayan sistemdir.

Faydalı Modelin avantajları:

  • Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin mütevazı buluşlarını koruması ve ekonomik varlıklarını sürdürmelerine hizmet etmesi,
  • Zaman ve masraf açısından patente göre kolaylık sağlaması,
  • Tecavüze karşı patent korumasına oranla daha çabuk hareket kabiliyeti sağlaması,
  • En üst seviyedeki teknolojik buluşların yanında, üretimi artıran, basitleştiren, kaliteyi yükselten, üretim usul ve uygulamasını değiştirerek ve küçük buluşlar olarak teknik gelişime önemli katkıları olması,

Faydalı Model tescil süreçleri ise;

  • Başvuru
  • Şekli inceleme
  • Araştırma raporu düzenlenmesi ve yayını
  • Belge kararı aşamasıdır.

Yukarıda belirtilen süreçler raporların olumlu ve herhangi bir itiraz olmadığı durumlarda geçerli olan süreçlerdir. 

bilinmeyen.tiff